Metody pracy w żłobku

W naszym żłobku edukujemy zabawą, ponieważ najważniejszą czynnością, której dziecko oddaje się w pierwszych latach swojego życia z upodobaniem i zapałem, jest właśnie zabawa. Dziecko bawi się przy każdej okazji i każda czynność podejmowana przez nie samodzielnie i dobrowolnie nosi charakter zabawy. Dlatego też w naszej placówce zajęcia oparte są na zabawie, w różnorodnej jej formie.

Zajęcia oparte na zabawie służą m.in.:

 • rozwojowi mowy i wzbogacaniu słownictwa dziecka,
 • rozwojowi aparatu ruchowego,
 • rozwojowi funkcji psychicznych,
 • wzbogacaniu pojęć,
 • posiadaniu ogólnej wiedzy o otaczającym je świecie,
 • przeświadczeniu, iż nauka może być przyjemna, najszybciej i najlepiej przyswaja się ją opierając się na codziennych czynnościach.

Zajęcia i zabawy prowadzone w żłobku:

 • zajęcia i zabawy dydaktyczne,
 • zajęcia i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,
 • zajęcia i zabawy tematyczne,
 • zajęcia i zabawy plastyczne,
 • zajęcia i zabawy rytmiczno – muzyczne,
 • nauka higieny i kultury osobistej,
 • wycieczki i spacery tematyczne
 • poznawanie innych kultur.

Zajęcia i zabawy dydaktyczne – opierają się głównie na pracy w grupach, pogadankach, grach dydaktycznych oraz opowiadaniach. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności dzieci oraz kształtowanie i doskonalenie ich umiejętności. Zabawy dydaktyczne, to rozbudzanie ciekawości maluchów, doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej oraz bogacenie ich słownictwa. Przykładowe zajęcia, to np.: rozróżnianie cech przedmiotów: kształtu, wielkości, barwy oraz rozpoznawanie i utrwalanie kolorów, utrwalanie wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym, utrwalenie imion dzieci między sobą. Ćwiczenie mięśni narządów mowy, przez powtarzanie zgłosek: „ko", „pi", „hau", „miau".